15. maj – Međunarodni dan porodice – JU "Treća osnovna škola" Ilidža

FOTO ILUSTRACIJA

 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine  proglasila je Međunarodni dan porodice sa željom isticanja važnosti porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice. Nakon proglašenja 1993. godine, naredna 1994. godina je proglašena Međunarodnom godinom porodice.

Pod modernom porodicom podrazumjeva se mala društvena grupa koja nastaje na temelju društveno priznate veze supružnika (brak) i njihove rođene ili usvojene djece. Osnovna funkcija porodice je socijalizacija potomstva i održavanje psihičke stabilnosti odraslih članova porodice. Porodicu čine: bračna veza supružnika; rađanje i odgajanje djece; domaća podjela rada; staranje o egzistenciji srodnika. Ono što čini porodicu različitom od drugih zajednica jeste atmosfera intimnosti i afektivne povezanosti njenih članova. Suština porodičnog odnosa je rađanje i podizanje djece, i sve što doprinosi ispunjavanju te funkcije. Poput škole koja se zasniva na didaktičkom trouglu: učenik, nastavnik i gradivo, tako je i porodica veza roditelja i djece.

Postoje različite forme porodičnog života, od egzistencijalnog minimuma koji čine majka i  dijete ili otac i dijete do proširenih porodica, porodičnih zadruga, u kojima živi više generacija. Funkcije porodice su brojne: ekonomske, biološke, socijalne, psihološke, duhovne. Najvažnija je funkcija socijalizacije ili uvođenje djeteta u život i društvo.

 Porodica je osnovna jedinica društva. Zato, ona zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svojih članova, ali i društva kao cjeline. Jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.

Porodica je zaštićena od strane UN-a i formalno, i to putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Međunarodni dan porodice  naglašava važnost porodice i obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite organizovane događaje i koncerte. 

Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana porodice su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kučnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.