foto ilustracija

AGENCIJE

Međunarodni dan Roma obilježava se 8. aprila od 1971. godine kada je održan prvi Svjetski kongres Roma u Londonu, a predstavnici Roma iz 25 zemalja osnovali su Romsku uniju.


Tada su izabrani romska zastava i službena himna i odlučeno je da se izmijene svi uvredljivi nazivi njihovog naroda sa riječju Rom što u prijevodu sa romskog jezika znači čovjek.

Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni točak, koji se nalazi u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma.

1990. godine, tokom četvrtog Svjetskog romskog kongresa u Serocku u Poljski, 8. april je  službeno proglašen Međunarodni dan Roma. Ova deklaracija bila je ključni korak u priznavanju jedinstvenog identiteta i borbe romske zajednice.


Romi, čiji su korijeni u Južnoj Aziji, imaju istoriju obilježenu migracijama i kulturnom integracijom. Tokom vijekova, dali su značajan doprinos umjetnosti, muzici i kulturama zemalja u kojima su boravili.

Iako su ostvareni brojni pomaci sa ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju sa kršenjem njihovih osnovnih prava te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

Romi već 800 godina žive na geografskom prostoru Bosne i Hercegovine, a prema posljednjem popisu iz 2013. godine u BiH živi više od 12 000 Roma. Neka istraživanja pokazuju da se u Bosni i Hercegovini nalazi i do 50 000 pripradnika romske nacionalne manjine.