Hrišćani koji vrijeme računaju po Gregorijanskom kalendaru širom svijeta danas obilježavaju Veliki petak, dan raspeća i smrti Isusa Hrista iz Nazareta.
 
Veliki petak smatra se najtužnijim danom - orgulje ne sviraju, oltar je bez krsta, svijećnjaka, cvijeća, a vjernici se u crkvi okupljaju u tišini.

Obilježavaju ga katolici, protestanti, anglikanci, pojedine pravoslavne i neke manje crkve.

Katolička crkva, koja slavi Uskrs 31. marta, danas na Veliki petak posebno spominje umiruće, stare i bolesne.

Veliki petak dan je Muke Gospodnje, kada se vjernici prisećaju posljednjih sati Isusovog života i događaja koji su neposredno prethodili Hristovom raspeću, počevši od njegovog izvođenja pred sud Pontija Pilata, neuspjelog pokušaja da ga optuže, pa do uzvikivanja judejskog naroda "Raspni Ga!", kao i nošenja krsta kroz grad, na putu prema Golgoti, razapinjanja i praštanja dželatima riječima: "Oče, oprosti im, ne znaju šta rade", umiranja, uklanjanja sa krsta, pomazivanja mirom, povijanja tijela platnom i polaganja u grob i postavljanja straže da čuva grob da neko ne ukrade Isusovo tijelo.

Veliki petak je za katoličke vjernike dan posta i jedini dan u godini kada nema svete mise, ali se u crkvama poslije podne čita Križni put - odnosno put stradanja Hristovog.