foto ilustracija 

AGENCIJE 

Jednokratnu novčanu pomoć dobiće svi blizanci iz porodica korisnika prava na dodatak na djecu u Republici Srpskoj, rođeni između 20. novembra ove i prošle godine, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.

Iz Fonda su napomenuli da se ova aktivnost sprovodi povodom 20. novembra - Međunarodnog dana djeteta.

Osnovni principi Konvencije o pravima djeteta su pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju - podsjetili su iz Fonda.

Međunarodni dan deteta obilјežava se 20. novembra na datum kada je Generalna skupština UN usvojila dva najvažnija dokumenta koja se tiču dječijih prava - Deklaraciju o pravima djeteta 1959. godine i Konvenciju o pravima djeteta 1989. godine.

Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u historiji.

Konvencija je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu sa pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.

Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala.