foto ilustracija 

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE SRPSKE 

Na inicijativu Međunarodne federacije za dijabetes (IDF) i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), od 1991. godine u svijetu se 14. novembra obilјežava svjetski dan dijabetesa kao odgovor na alarmantni porast obolijevanja od ove bolesti i rastuću zabrinutost u vezi sa povećanjem zdravstvenih prijetnji koje predstavlјa dijabetes.

Svrha obilјežavanja ovog dana je podizanje svijesti o stanju sa kojim svakodnevno žive miloni lјudi širom svijeta.

С obzirom da jedan od dvoje obolјelih u svijetu nema postavlјenu dijagnozu šećerne bolesti, rano otkrivanje i liječenje su klјučni u sprečavanju nastanka komplikacija ove bolesti. Podizanje svijesti o znacima, simptomima i faktorima rizika su od velike važnosti za pravovremeno otkrivanje dijabetesa.

Dijabetes je hronični, progresivni metabolički poremećaj koga karaktrišu hiperglikemija uglavnom zbog apsolutnog i/ili relativnog nedostatka inzulina. Postoje dvije vrste dijabetesa, Tip 1 koji zahtijeva svakodnevnu primjenu injekcijom ili pumpom i Tip 2 koji se može kontrolisati održavanjem dobre i pravilne ishrane, a kod nekih obolјelih se koriste određeni lijekovi.

Faktori rizika za nastanak dijabetesa su:

Prekomjerna tjelesna težina (80% osoba sa šećernom bolešću tip 2 imaju prekomjernu tjelesnu težinu)

Uzrast (rizik od šećerne bolesti raste iznad 40. godine života)

Nedostatak fizičke aktivnosti

Porodična sklonost

Pojava dijabetesa u trudnoći

Smanjena tolerancija na glukozu

Dugotrajna izloženost stresu


Tema kojoj je posvećen Svjetski dan borbe protiv dijabetesa za period 2021 - 2023. godine je „Pristup dijabetološkoj zdravstvenoj zaštiti“ uz „Osnaživanje globalnog zdravlјa“ u 2023.godini.

Preporuke za osobe obolјele od dijabetesa:

 Posjetite svog lјekara 2-4 puta godišnje

 Poštujte svoj plan samokontrole glikemije

 Poštujte uputstva za svaki lijek za dijabetes koji koristite

 Kontrolišite i znajte vrijednosti vašeg: HbA1C, krvnog pritiska i holesterola.

 Uradite testove bubrežne funkcije i mikroalbumin test svake godine

 Krećite se. Svaki oblik fizičke aktivnosti je korak u pravom smjeru

 Napravite plan dobro balansirane dijete

 Pregledajte oči jednom godišnje

 Obavite dentalni pregled dva puta godišnje

 Vakcinišite se protiv gripe u jesen

 Uvijek budite spremni na pad ili skok glukoze u krvi - saznajte sve o znacima upozorenja

 Provjerite glukozu u krvi onoliko puta dnevno koliko vam je lјekar preporučio

 Uzmite svaki dan sve preporučene lijekove za dijabetes

 Pregledajte svoja stopala na rane i žulјeve


Prema poslјednjim dostupnim informacijama Međunarodne federacije za dijabetes u svijetu, podaci su sledeći :

 537 miliona odraslih osoba (20-79 godina) živi sa dijabetesom, jedan od 10.

 Očekuje se da će do 2030. godine ovaj broj porasti na 643 miliona, i na 783 miliona do 2045. godine.
 tri od četiri osobe s dijabetesom žive u zemlјama sa niskim i srednjim prihodima

 Gotovo jedan od dva (240 miliona) odraslih osoba s dijabetesom nije dijagnostkovan

 U 2022. godini 6,7 miliona lјudi je umrlo od dijabetesa, svake sekunde umre jedan obolјeli.

 Na dijabetes otpada najmanje 966 milijardi dolara zdravstvenih troškova (9% ukupne potrošnje za odrasle), a u poslednjih 15 godina su povećani 316%.

 Više od 1,2 miliona djece i adolescenata (0-19 godina) živi s dijabetesom tipa 1

 541 milion odraslih ima toleranciju na glukozu, što predstavlјa visok rizik za nastanak dijabetesa tipa 2.

Glavni slogan ovogodišnjeg Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa je „ Znajte svoj rizik, znajte svoj odgovor!“

U 2023. godini, kampanja se fokusira na važnost poznavanja rizika od dijabetesa tipa 2 kako bi se pomoglo u odlaganju ili prevenciji bolesti i naglašavanje uticaja komplikacija povezanih sa dijabetesom te važnost pristupa pravim informacijama i njezi kako bi se obezbijedilo pravovremeno liječenje.

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa 2023. nije samo dan sjećanja; to je poziv na akciju. Sveobuhvatni cilј je povećanje svijesti, unapređenje njege i promovisanje prevencije među opštom populacijom.


Dijabetes melitus u Republici Srpskoj

U  skladu sa Pravilnikom za obavezno prijavlјivanje dijabetes melitusa, sve nadležne zdravstvene ustanove vrše prijavu obolјelih lica od ove bolesti.

Na osnovu dostavlјenih prijava od strane zdravstvenih ustanova, ukupan broj prijavlјenih od dijabetes melitusa do 31. 12. 2022. god. je 71.429 a najveći broj prijavlјenih je u regiji (administrativna jedinica) Doboj, zatim slijede Banjaluka, Zvornik, Istočno Sarajevo, Trebinje, i Foča .

Prema dostavlјenim podacima, procijenjena stopa prevalence dijabetesa u Republici Srpskoj je 6,3 %.

Analizom podataka o tipu dijabetesa, od ukupnog broja prijavlјenih, 16.993 (24%) je Tip 1 a 54.436 (76%) je Tip 2.

Prema polnoj strukturi, od ukupnog broja prijavlјenih, 39.132 (55%) su osobe ženskog pola, a 32.297 (45%) su osobe muškog pola.

U 2022. godini u Republici Srpskoj prijavlјeno je ukupno 460 novih slučajeva obolјelih od dijabetesa melitusa (novootkriveni), i to 36 Tip 1,(7,8%) a 424 Tip 2 (92,1%). Od ukupnog broja prijavlјenih novoobolјelih, 249 su osobe muškog, a 211 su osobe ženskog pola.