7. AПРИЛ, СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА 2023. ГОДИНЕ : „ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

AGENCIJE

Svjetski dan zdravlja 2023. koji se obeležava 7. aprila, predstavlja globalnu inicijativu pokrenutu od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) sa ciljem podizanja svijesti o važnosti unapređenja zdravlja i blagostanja ljudi širom svijeta.

 

Ove godine, Svjetski dan zdravlja obilježava svoju 75. godišnjicu, a tema za 2023. godinu je „Zdravlje za sve: jačanje primarne zdravstvene zaštite„. Cilj ove inicijative je da istakne značaj primarne zdravstvene zaštite kao temelja svakog uspješnog zdravstvenog sistema naročito u svjetlu pandemije koja je protunjala planetom proteklih godina.

Svjetski dan zdravlja 2023. – proslava jubileja

Ovogodišnja proslava služi kao podsjetnik na sve ono što je postignuto u oblasti zdravstva tokom proteklih decenija, ali i kao prilika da se identifikuju izazovi koji stoje pred svijetom i rešenja koja će unaprijediti globalno zdravlje.

Glavni događaj: Dijalog na visokom nivou o zdravlju za sve

Ove godine, Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) organizuje Dijalog na visokom nivou o „Zdravlju za sve: jačanje primarne zdravstvene zaštite„. Dijalog će okupiti svjetske lidere, stručnjake iz oblasti zdravlja, predstavnike međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, akademskih institucija, kao i predstavnike privatnog sektora.

Cilj događaja je razmatranje ključnih pitanja, identifikacija izazova i razvoj rešenja koja će unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu širom svijeta.

Značaj primarne zdravstvene zaštite

Primarna zdravstvena zaštita predstavlja prvi nivo kontakta između pojedinca i zdravstvenog sistema. Ona obuhvata širok spektar preventivnih, promotivnih, liječenja i rehabilitacionih usluga koje su prilagođene potrebama zajednice. Osnovni principi primarne zdravstvene zaštite uključuju dostupnost, pristupačnost, prihvatljivost, efikasnost, koordinaciju i kontinuitet zdravstvene zaštite.

Jačanje primarne zdravstvene zaštite je ključni faktor u postizanju univerzalne zdravstvene zaštite, što podrazumijeva da svi ljudi imaju pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama bez finansijskih poteškoća.

Primarna zdravstvena zaštita takođe doprinosi ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, uključujući finansijsku zaštitu, pristup kvalitetnim esencijalnim zdravstvenim uslugama, kao i pristup sigurnim, efikasnim, kvalitetnim i pristupačnim lijekovima i vakcinama za sve.

Inicijative u vezi sa jačanjem primarne zdravstvene zaštite

U cilju unapređenja primarne zdravstvene zaštite, stručnjaci, organizacije i vlade širom svijeta sprovode različite inicijative. Neke od ovih inicijativa uključuju:

  1. Razvoj integrisanih modela zdravstvene zaštite koji kombinuju promociju zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje i rehabilitaciju.
  2. Ulaganje u infrastrukturu primarne zdravstvene zaštite, kao što su lokalni zdravstveni centri i ambulante.
  3. Povećanje broja i obuke zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara, babica i porodičnih ljekara, kako bi se zadovoljile potrebe zajednice.
  4. Promovisanje međusektorske saradnje između zdravstvenog sektora i drugih sektora, kao što su obrazovanje, socijalna zaštita i zaštita životne sredine.
  5. Uvođenje inovativnih tehnologija i digitalnih alata u primarnu zdravstvenu zaštitu, kako bi se unaprijedila pristupačnost, efikasnost i kvalitet usluga.
  6. Podsticanje zajedničkog učešća i osnaživanja lokalnih zajednica u planiranju, sprovođenju i praćenju zdravstvenih usluga.

 

Svjetski dan zdravlja 2023. – zaključak

Na 75. godišnjicu Svjetskog dana zdravlja, potrebno je obnoviti posvećenost jačanju primarne zdravstvene zaštite kao temelja za izgradnju jakih zdravstvenih sistema i postizanje univerzalne zdravstvene zaštite. Ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu i saradnja među različitim sektorima i zemljama doprinosi boljem zdravlju i blagostanju ljudi širom svijeta, smanjenju nejednakosti u zdravlju i ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.

Sjvetski dan zdravlja 2023. pruža priliku da se podsjetimo na značajnu ulogu primarne zdravstvene zaštite u unapređenju globalnog zdravlja, kao i na doprinos pojedinaca, zajednica, zdravstvenih radnika, nevladinih organizacija i vlada u ostvarenju „Zdravlja za sve“.

Ovogodišnje obilježavanje podstiče  da se nastavi sa inovacijama, učenjem i saradnjom u cilju izgradnje zdravstvenih sistema koji pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim ljudima, bez obzira na njihovu geografsku lokaciju, socijalni status ili finansijske mogućnosti.

Kako bi se ostvario ovaj cilj, neophodno je kontinuirano raditi na unapređenju i širenju znanja, razmjeni iskustava i praksi, kao i na jačanju kapaciteta zdravstvenih radnika i institucija širom svijeta. Takođe, treba nastaviti sa promovisanjem međunarodne saradnje, finansijske podrške i političke volje kako bi se osiguralo da zdravlje ostane visoko na globalnoj agendi i da svi ljudi imaju pristup neophodnoj zdravstvenoj zaštiti.

U svjetlu aktuelnih globalnih izazova, kao što su pandemije, klimatske promjene i porast hroničnih nezaraznih bolesti, Svjetski dan zdravlja 2023. i obilježavanje 75 godina postojanja podsjećaju  na važnost solidarnosti, saradnje i odlučnosti u borbi za zdraviji i pravedniji svijet.