Svjetski dan bicikala 2020 i Škoda: Tradicija na dva točka

AGENCIJE

Danas se obilježava Svjetski dan bicikla.

U 2020. godini koju je obilježila pandemija koronavirusa, bicikl je, kao i u slučaju ranijih različitih prirodnih nepogoda i  kriza, ponovno pokazao koliko je prilagodljivo  sredstvo prevoza i da mora biti neizostavan dio saobraćajnih politika budućnosti.

SVJETSKI DAN BICIKLA: NJEGOVE PREDNOSTI I SAVJETI O RONJENJU I BRDSKOM  BICIKLIZMU - BICIKLIZAM - 2021

Generalna skupština UN-a na zasjedanju u aprili 2018. proglasila je 3. juni Svjetskim danom bicikla s ciljem posvećivanja pažnje biciklu u razvojnim strategijama i uključivanja bicikla u međunarodne, regionalne, nacionalne i lokalne razvojne politike i programe.

Rezolucijom usvojenom na zasjedanju ističu se prednosti bicikla kao jednostavnog, pouzdanog, dostupnog, čistog i ekološki prikladnog održivog načina prevoza te priznanje biciklu kao sredstvu razvoja, podsticanja kreativnosti i društvene uključenosti zbog omogućavanja pristupa obrazovanju, zdravlju i sportu.