💙 Svjetski dan svjesnosti o autizmu 💙

AGENCIJE

Ombudsman za djecu Republike Srpske smatra da je društvena zajednica dužna da stvori uslove u kojima će prepreke na koje nailaze djeca sa autizmom biti otklonjene ili barem smanjene na najmanju moguću mjeru.

Djeci sa smetnjama u razvoju time će, ističe ombudsman, biti pružena potrebna pomoć i podrška i omogućen dostojanstven život i uključivanje u društvo u skladu sa njihovim kapacitetima.

Povodom 2. aprila - Svjetskog dana svijesti o autizmu, Ombudsman za djecu ukazuje na potrebu da svijest o autizmu treba da bude prisutna svaki dan u društvu da bi zajedničkim djelovanjem na svim poljima stvarali uslove za otklanjanje prepreka koje otežavaju zadovoljavanje potreba djece sa ovim poremećajem i njihovo uključivanje u društvo.

- Ovo je potrebno kako bi razumjeli probleme sa kojima se ova djeca susretću tokom odrastanja, pružajući im kontinuiranu podršku i pažnju u svim poljima njihovog odrastanja, prije svega u obrazovanju i sticanju željenih zanimanja - dodaje se u saopštenju.

Generalna skupština UN proglasila je 2. april kao Svjetski dan svijesti o autizmu, čime se želi skrenuti pažnja javnosti u svijetu na sve veći problem ovog poremećaja, koji se kod djece najčešće razvija u prve tri godine života i uglavnom se zadržava do kraja života.