Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je sinoć u parlamentu Srpske da je Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi produžen rok do 30. juna 2021. godine za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama.
Rešićeva je istakla da se zakonskim rješenjem pruža mogućnost lokalnim zajednicama, koje su pokazale interes, da riješe pitanje usklađivanja broja zaposlenih i da ih 98 odsto radi na usklađivanju broja radnika.
"Savez opština i gradova je kao razlog za produženje roka naveo da, jedinice lokalne samouprave koje imaju obavezu usklađivanja broja zaposlenih, nisu u mogućnosti ovu obavezu da izvrše u zakonom propisanom roku, te da bi im za izvršenje obaveze optimalan rok bio dvije godine", rekla je Rešićeva, obrazlažući zakonsko rješenje.
Ona je navela da je Savez opština i gradova Republike Srpske predložio da se rok za primjenu kriterijuma za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi produži, zbog nemogućnosti usklađivanja broja zaposlenih u zakonom propisanom roku, koji ističe u junu ove godine.