Danas je Centralna izborna komisija BiH na 67. sjednici donijela novu Naredbu Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.

 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u cilјu pravilnog objedinjavanja i utvrđivanja rezultata izbora na biračkim mjestima gdje ima manje glasačkih listića u odnosu na broj potpisa, po službenoj dužnosti naređuje Glavnom centru za brojanje da izvrši uvid u vreće sa glasačkim listićima za druge nivoe datog biračkog mjesta, kako bi se utvrdilo da li je birački odbor nedostajuće glasačke listiće upakovao u neku drugu vreću. Ukoliko se u nekoj drugoj vreći pronađu nedostajući glasački listići Glavni centar za brojanje će utvrditi izborne rezultate za taj nivo sa tim glasačkim listićima.

 

Uvid u sadržaj vreća sa glasačkim listićima  potrebno je izvršiti  za slјedeća biračka mjesta:

 

Predsjedništvo BiH:

093A112

 

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine  BiH:

093A086

093A112

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH:

200C020

 

Skupštine kantona:

093A121

093A086

093A034

136A003