Centralna izborna komisija (CIK) BiH potvrdila je večeras rezultate lokalnih izbora u BiH održanih 15. novembra, dok će za izbore u Zvorniku, Doboju i Srebrenici biti donesene dopunske odluke kada se steknu zakonski uslovi.

 Odluka o potvrđivanju rezultata lokalnih izbora koja je donesena na večerašnjoj sjednici CIK-a BiH odnosi se na 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH (FBiH), 55 skupština opština u Republici Srpskoj, 119 načelnika opština u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, pet skupština gradova u Srpskoj, 21 gradonačelnika gradova u BiH i Skupštinu Brčko distrikta.

Iz CIK-a BiH saopšteno je da će za izborni nivo Zvornik (083B) - za skupštinu grada rezultati biti potvrđeni dopunskom odlukom, nakon pravosnažnosti odluke o utvrđivanju i objavi rezultata za Skupštinu grada Zvornik.

Rezultati izbora u osnovnim izbornim jedinicama Srebrenica (105B - za načelnika opštine Srebrenica i Skupštinu opštine Srebrenica) i Doboj (038B za gradonačelnika Grada Doboj i Skupštinu grada Doboj), takođe, će biti potvrđeni dopunskom odlukom o potvrđivanju i objavi rezultata kada se za to steknu zakonski uslovi.

Odluka, kao i potvrđeni rezultati su dostupni javnosti na internet stranici CIK-a BiH, www.izbori.ba