AGENCIJE

Trinaesta posebna sjednica Narodne skupštine trebalo bi da počne sutra , 20. maja 2020, u 10 časova u Konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske koja zadovoljava epidemiološke uslove prouzrokovane virusom korona. 

    Predloženi dnevni red 13. posebne sjednice:  
 
1.    Prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske;
2.    Potvrđivanje akata koje je donio predsjednik Republike za vrijeme vanrednog stanja  i donošenje odluke o prestanku važenja uredaba sa zakonskom snagom 
2.1. 
- Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);
- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);
2.2. 
- Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);
- Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);
- Prijedlog odluke o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 32/20);
2.3. 
- Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica