AGENCIJE

Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske kojim je zabranjeno kretanje lica sa navršenih 65 godina života i više, kao i zabrane kretanje svim licima na javnim površinama u vremenu od 22,00 do 05,00 časova u protekla 24 časa prekršilo je 15 građana u Republici Srpskoj.

Od ove zabrane su izuzeta lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada (obrazac potvrde može se preuzeti na www.vladars.net  i www.mup.vladars.net) i lica kojima MUP RS izda dozvolu za kretanje (potvrda za licima koji nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici izkazajući potrebu za nesmetanim kretanjem).
 
Evidentirano je i jedno krivično djelo protiv zdravlja ljudi:

"12.05.2020. godine u 10,40 časova prijavljeno je Policijskoj stanici Banja Luka – Centar od strane dežurnog doktora na Кlinici za infektivne bolesti UКC RS da se iz prostorija Кlinike samovoljno udaljilo lice D.D. iz Banja Luke, a kod kojeg je potvrđeno prisustvo korona virusa. Lice je ubrzo locirano na adresi stanovanja. O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji se izjasnio da se radi o КD "Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije" i da se protiv ovog lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Radnici Higijensko-epidemiološke službe su oko 12,20 časova, uz asistenciju policijskih službenika lice smjestili u Кliniku za infektivne bolesti UКC RS, nakon čega su izvršili i dezinfekciju porodične kuće", stoji u saopštenju MUP-a RS.
 
Da ne koristi ličnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku) na javnim površinama, policijski službenici su u protekla 24 časa zatekli 64 lica kojima je u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uručen prekršajni nalog.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na građane da poštuju Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, a kojim se propisuju vanredne mjere u cilju prevencije širenja virusa korona "SARS-CoV-2" i "COVID-19" bolesti na teritoriji Republike Srpske.