kućna izolacija | ATV

AGENCIJE

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o dopuni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti COVID-19 Republičke uprave za inspekcijske poslove u Republici Srpskoj.

 Dopuna Zaključka odnosi se na to da, za lice koje prijavi da će boraviti u Republici Srpskoj kraće od 14 dana, republički inspektor donosi rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini na prijavljeni broj dana, saopštio je Biro za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije.

Osoba kojoj je doneseno rješenje po ovom osnovu obavezna je da se prijavi nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi u mjestu boravka u roku 24 časa od ulaska u Republiku Srpsku, a nadležnoj komunalnoj policiji prije napuštanja mjesta boravka, dodaje se u saopštenju.

Republički štab za vanredne situacije razmatrao je danas Informaciju o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj i  donio Zaključak o prestanku primjene zaključaka, kojim se van snage stavljaju Zaključak o ustupanju prostorija osnovnih i srednjih škola i đačkih domova od 26. marta i Zaključak o obaveznoj policijskoj pratnji lica koja ulaze u Republiku Srpsku od 31. marta.