Građani konačno otplatili luksuznu zgradu Vlade RS od 219,5 ...

AGENCIJE

Vlada Republike Srpske poziva pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

 Pravna lica i preduzetnici kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije ili posluju sa smanjenim obimom treba da, najkasnije do 4. maja popune prijavu. Prijava će od sutra biti dostupna na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi www.prijava.vladars.net.