Prijave za besplatne udžbenike do 12. avgusta - Glas Srpske

GLAS SRPSKE

Zbog izmjene i modernizacije nastavnih programa kao i uvođenja novih predmeta, đake u Srpskoj na jesen čekaju 24 nova udžbenika, poput digitalnog svijeta za treći razred osnovne škole i čitanke za drugi razred srednjih stručnih škola za trogodišnje zanimanje.

U Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske ističu da će se pred đacima u septembru naći i četiri adaptirana i izmijenjena, te tri redizajnirana udžbenika.

- Za osnovnu školu iskazana je potreba za novim udžbenicima zbog donošenja novih programa. Naime, za određene predmete zatraženi su novi udžbenici, a za određene usklađivanje sa nastavnim planom i programom, odnosno adaptacija - kazali su u zavodu.

Osnovne škole

Udžbenički komplet bukvar za 2.

Digitalni svijet za 3.

Biologija za 6.

Matematika za 7.

Zbirka zadataka iz matematike za 7.

Fizika za 7.

Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vježbama za 7.

Osnovi informatike za 7.

Matematika za 8.

Zbirka zadataka iz matematike za 8.

Likovna kultura za 8. 

Udžbenički komplet njemački jezik za 9. razred

Objasnili su da je zakonom definisano da se udžbenik adaptira ako je došlo do izmjene jedne četvrtine sadržaja, a ukoliko je riječ o izmjenama većim od toga, ide se na novi udžbenik.

- Novi udžbenici su usklađeni sa nastavnim planom i programom, moderni, te likovno-grafički kvalitetno opremljeni - istakli su u zavodu.

Pored potrebe za usklađivanjem udžbenika opšteobrazovnih predmeta sa modernizovanim programima u srednjim školama, postojala je potreba za, kako su istakli u zavodu, obezbjeđivanjem knjiga u strukama i zanimanjima gdje do sada nije bilo udžbenika.

- Svake godine povećava se broj udžbenika u određenim strukama i zanimanjima i na taj način nastojimo da omogućimo kvalitetnije školovanje - kazali su u zavodu.

Dodali su da još nema udžbenika za sve nastavne predmete u svim strukama i zanimanjima.

- Prošle godine imali smo 15 novih udžbenika, ove godine 12 i još sedam u proceduri odobravanja. Svake godine na konkursu imamo iskazanu potrebu za oko 100 udžbenika za srednje stručne škole - rekli su u zavodu.

 

Srednje škole

Čitanka za 1. razred srednjih stručnih škola

Istorija za 1. razred srednjih stručnih škola

Tehnologija materijala za 1. razred za trogodišnja zanimanja

Pedologija sa geologijom za 1. razred

Crtanje i slikanje za 1. razred

Čitanka za 2. razred srednjih stručnih škola

Hemija za 2. razred

Istorija za 2. razred

Bankarsko poslovanje za 2. razred bankarski tehničar

Bezbjednost i regulisanje saobraćaja za 2. razred

Bezbjednost i regulisanje saobraćaja za 3. razred

Zdravstvena njega sa porodičnom medicinom za 3. i 4. razred

Direktor Osnovne škole "Veselin Masleša" iz Foče Blaško Trifković rekao je da će svaki novi udžbenik, koji je urađen kako treba, doprinijeti radu i boljim rezultatima đaka.

- Jedva čekam da vidim kako će izgledati novi udžbenik iz matematike za sedmi razred, jer smo prošle godine dobili za šestake, koji ima kako prednosti, tako i mane. Imajući u vidu da je to prvo izdanje, vjerujem da će se mane otkloniti - kazao je Trifković, koji je inače nastavnik matematike.

 Humanost i bezbjednost

Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva istakli su da, kada je u pitanju novi nastavni predmet humanost i bezbjednost još nisu dobili zvaničnu informaciju, između ostalog, o nastavnom programu i potrebama za pribavljanje rukopisa udžbenika.

- Prema nezvaničnim informacijama koje imamo, ovaj predmet bi trebalo da ide eksperimentalno u 20 škola - kazali su u zavodu.

Zakonska procedura je takva da je, pojašnjavaju, neophodno donijeti nastavni plan i program, a nakon toga pristupiti pribavljanju udžbenika.