Savjet ministara donio je danas odluku kojom se želi pojednostaviti ulazak stranaca u BiH, izbjeći ugrožavanje zdravlja građana i očuvati privreda u BiH.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH donesena je na današnjoj sjednici Savjeta ministara, a na prijedlog Ministarstva bezbjednosti.

Iz Savjeta ministra je saopšteno da se izmjenama i dopunama te odluke propisuje da stranci mogu ući u BiH ukoliko na graničnom prelazu predoče negativan nalaz pi-si-ar test ili brzog antigenskog testa na virus korona /kovid-19/, ne stariji od 48 časova ukoliko dolaze iz zemalja Evrope, a ukoliko dolaze iz drugih zemalja, testove koji nisu stariji od 72 časa do dolaska na granični prelaz BiH.

Takođe, odobren je ulazak strancima u BiH uz predočenu potvrdu da je vakcinisanje sa dvije doze vakcine protiv kovida 19 završeno prije najmanje 14 dana od dolaska na granični prelaz, odnosno da je lice vakcinisano jednom dozom prije 14 i više dana od dolaska na granični prelaz, ako je riječ o vakcini koja se prima u jednoj dozi.

Dozvoljen je i ulazak u BiH strancu sa potvrdom ljekara da je prebolio bolest kovida 19 u periodu od 14 do 180 dana, prije dolaska na granični prelaz BiH.

Bez ispunjavanja ovih mjera, u BiH mogu ući djeca starosti do sedam godina, koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja koji posjeduju jedan od četiri tražena dokaza, kao i stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u BiH, ukoliko se vraćaju u BiH nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, pod uslovom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao duže od 48 časova od napuštanja teritorije BiH, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog pečata u putnoj ispravi stranca.

Takođe, bez ispunjavanja ovih mjera mogu ući i stranci, državljani Turske koji svakodnevno prelaze granicu BiH radi izvođenja radova na izgradnji mosta Rača u okviru izgradnje auto-puta Sarajevo–Beograd prema spisku lica koji će Ministarstvo komunikacija i transporta dostaviti Graničnoj policiji BiH.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku BiH, navode iz Savjeta ministara uz podsećanje da i dalje na snazi ostaju ranije odredbe kojima se, između ostalog, omogućava ulazak u BiH državljanima susjednih država Srbije, Hrvatske i Crne Gore bez predočavanja pi-si-ar brzog antigenskog testa ili potvrde o vakcinisanju, odnosno o prebolovanom virusu korona.

Savjet ministara je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio i odluku o odobravanju ulaska i boravka u BiH pod posebnim uslovima državljanima Srbije, učenicima osnovnih škola sa područja Kosova, bez važećih putnih isprava, u periodu od 19. juna do 27. juna ove godine, radi studijskog putovanja - ekskurzije.

Riječ je o 579 učenika u dobi od 10 do 15 godina koji dolaze organizovano u dvije grupe i tokom sedmodnevnog boravka će biti smješteni u lokalne zajednice u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Organizator ove posjete - humanitarno udruženja građana iz Banjaluke Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji i učenici tokom boravka u BiH dužni su da se pridržavaju uputstava i naredbi nadležnih organa BiH, epidemioloških i zdravstvenih službi.

Savjet ministara je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice donio odluku o imenovanju članova Savjeta za djecu BiH.

U Savjet za djecu imenovano je osam državnih službenika iz nadležnih institucija BiH, dva predstavnika nevladinog sektora i tri predstavnika akademske zajednice u BiH, a za predsjedavaću je imenovana Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Savjet za djecu, između ostalog, radi na promociji i zaštiti prava djeteta, a posebno je zadužen za praćenje primjene Akcionog plana za djecu BiH i obavezno godišnje izvještavanje Savjeta ministara o njegovoj primjeni.