Ovo nije normalno": Elektrokrajina masovno isključuje struju, Banjalučani  ogorčeni | BL Portal

Uz martovkse račune za utrošenu električnu energiju Elektrokrajina obavještava potrošače da  je od 1. aprila prestala da  važi dozvola za snabdijevanje ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka prema odluci Vlade Republike Srpske i rješenju Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o izmjenama dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH.

Naime, od 1. aprila  snabdijevanje električnom energijom za sve kupce obavljaće "Elektroprivreda Republike Srpske" matično preduzeće a.d. Trebinje - Direkcija za javno snabdijevanje.

Zato iz Elektrokrajine  pozivaju potrošače da izmire  račune za utrošenu električnu energiju za mart 2021. godine, kao i sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zateznu kamatu do martovskog računa.

Uplate do konačnog izmirenja duga potrošači treba da izvršite na iste brojeve žiro-računa ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka koje ste koristili do sada, da se izbjegne pokretanje postupka pred nadležnim sudom za naplatu potraživanja.

Kupce koji i nakon izmirivanja obaveza za potrošnju u mjesecu martu ostaju u pretplati pozivaju da u najkraćem roku dostave podatke o računu na koji će preostala sredstva biti doznačena.

Plaćanje računa električne energije, od aprila 2021. godine, vršiće se na žiro račune Direkcije za javno snabdijevanje, koji će biti navedeni na računima za utrošenu električnu energiju.