Dozvoljava se rad trgovinama sa prehrambenom robom u sklopu tržnih centara, čija je pretežna djelatnost prodaja prehrambene robe, rekla je Suzana Gašić, ministar trgovine RS.

 Ovim je promijenjena prethodna odluka o zatvaranju navedenih trgovina.