Krediti online | Usporedi ponudu kredita | Brzi kredit, pozajmice i zajmovi

GLAS SRPSKE

Moratorijum na kredite lani je zatražilo više od 10.500 fizičkih i pravnih lica u Republici Srpskoj, a tu olakšicu građani i privrednici mogu iskoristiti do kraja juna ove godine.

Odluku o produžetku roka za podnošenje zahtjeva za odobravanje olakšica donijela je Agencija za bankarstvo RS navodeći da je Upravni odbor agencije, u okviru svojih nadležnosti, a imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, usvojio izmjene Odluke o privremenim mjerama banaka i mikrokreditnih organizacija za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih “kovidom 19”.

- Time se omogućava produženje rokova za podnošenje zahtjeva za odobrenje posebnih mjera klijentima banaka i mikrokreditnih organizacija čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu i dalje smanjeni, a čime je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno njihovo izmirivanje obaveza prema bankama, odnosno mikrokreditnim organizacijama - naveli su u Agenciji za bankarstvo i dodali da se mjera moratorijuma može odobriti sa trajanjem do 30. juna, a mjera grejs perioda do kraja godine.

Prema ranijim podacima Agencije za bankarstvo RS, zahtjev za moratorijum do kraja prošle godine podnijelo je 8.798 fizičkih lica u iznosu od oko 250 miliona maraka, a odobreno je 7.776 zahtjeva. Moratorijum je lani zatražilo i 1.888 pravnih lica u iznosu od 1,2 milijarde maraka, a odobreno je 1.819 zahtjeva.

Portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević rekao je za “Glas Srpske” da su preduzeća zbog pandemije zapala u probleme koji su poljuljali njihovu likvidnost.

- Iz finansijskih rezultata privrednika ostvarenih u prošloj godini vidljivo je da je došlo do pada prihoda, što prouzrokuje dodatne probleme, tako da su moratorijumi na kredite jednom broju preduzeća sigurno neophodni da bi isplivali iz krize - rekao je Blagojević.

Član Udruženja ekonomista RS SWOT Aleksandar Ljuboja rekao je da je moratorijum mjera koja je trebalo da pomogne u trenutku zaključavanja kada su preduzeća prestajala da rade na početku pandemije.

- Pribjegnuto je ponovo toj mjeri, jer se situacija i dalje ne smiruje. Iako je ova odluka o produžetku rokova dobra, smatram da oni koji mogu finansirati svoje kredite treba to da rade da ne bi došlo do naduvavanja balona dugova - istakao je Ljuboja.

Iz federalne Agencije za bankarstvo saopštili su da je zbog trećeg talasa pandemije u FBiH ponovo moguće aplicirati za moratorijum na kredite.

- Građani i privredni subjekti imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za moratorijume koji može trajati do kraja juna i ostale posebne mjere koje mogu trajati do kraja decembra - naveli su u Agenciji za bankarstvo FBiH.

Otplatni rok

Vladimir Blagojević smatra da se u slučaju odobravanja moratorijuma na kredite treba voditi računa o otplatnom roku zajma.

- Ukoliko im se odobri moratorijum na zajam, privrednici smatraju da bi trebalo pomjeriti za toliko i krajnji otplatni rok, da ne dolaze u situaciju da u jednom trenutku plaćaju veću ratu - rekao je Blagojević.