Republički štab za vanredne situacije produžio je dosadašnje mjere za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj do 18. marta 2021. godine, saopšteno je nakon sjednice u Banjaluci.

Republički štab za vanredne situacije je razmatrao epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, te

konstatovao da je pogoršana epidemiološka situacija u Banjaluci, Bijeljini, Trebinju i Istočnom Sarajevu.

Republički štab je izdao naredbu gradskim i opštinskim štabovima za vanredne situacije u gradovima i opštinama gdje je pogoršana epidemiološka situacija, da hitno preuzmu sve mjere iz svoje nadležnosti po pitanju suzbijanja širenja virusa korona i da o tome, u narednih 48 časova, obavijeste Republički štab.

Republički štab u narednih nekoliko dana organizovaće sastanke sa svim komandantima gradskih i opštinskih štabova za vanredne situacije na kojima će oni izvijestiti Štab o preuzetim mjerama i aktivnostima na suzbijanju pandemije virusa korona na teritoriji opština i gradova.

Republički štab za vanredne situacije danas je izdao i naredbu Stručnom operativnom timu (SOT) da intenzivira rad shodno pogoršanju epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Ovo se odnosi na stalno zasjedanje, prikupljanje izvještaja od gradskih i opštinskih štabova, analiziranje i pripremanje informacija, te redovno izvještavanje Republičkog štaba za vanredne situacije.

.