Članovi Operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzora nad migrantskom situacijom u Unsko-sanskom kantonu (USK) potvrdili su ponovni pojačani priliv migranata i izbjeglica u taj dio BiH.

 Prihvatni kampovi u Bihaću, Velikoj Kladuši i Cazinu mogu zbrinuti do 2.500 ljudi, tako da trenutno veliki broj osoba boravi na javnim površinama i u napuštenim objektima bez ikakve kontrole.

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić kaže da su kapaciteti svih ovdašnjih prihvatnih kampova popunjeni ili odavno nadmašeni, zbog čega su ponovo tražili pomoć od nadležnih institucija na nivou BiH.

- Na primjer, zamišljeno je da u Miralu bude smješteno 700 ljudi, a trenutno ih tamo boravi oko 950. Danas sigurno imamo oko 1.500 migranata na ulicama i u napuštenim objektima, što nam predstavlja veliki bezbjednosni i zdravstveno-epidemiološki problem - ukazao je Kljajić.

Još jednom je poslat apel za otvaranje prihvatnih kampova van područja Unsko-sanskog kantona, odnosno izmještanje ljudi koji se u Bihaću i Velikoj Kladuši ne mogu adekvatno zbrinuti, prenose federalni mediji.
Kantonalni premijer Mustafa Ružnić kaže da se mora naći neko rješenje za veliki broj ljudi na ulicama i barem ovaj višak u Miralu.

- Tu ćemo morati maksimalno pojačati kontrolu i tako redukovati broj smještenih ljudi u ovom velikokladuškom centru, ukoliko želimo kontrolisati bezbjednosnu i epidemiološku situaciju. A svjedočimo svakodnevnom dolasku i pojačanom kretanju migranata i izbjeglica - ukazuje Ružnić.

Potvrđeno je i da će inspektori Kantonalne uprave za inspekcijski nadzor, u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova USK, od danas pojačano kontrolisati iznajmljivanja privatnog smještaja osobama koje ilegalno borave u zemlji, odnosno kantonu.

Zbog poštivanja zdravstveno-epidemioloških mjera i preporuka, donesena je i odluka o strogoj kontroli kretanja i redukovanog izlaska migranata i izbjeglica koji su smješteni u privremenim prihvatnim centrima "Borići" u Bihaću i "Sedra" u Cazinu.

Izvor: Srna