Savjet EU konstatovao je  da su lokalni izbori u BiH uglavnom uredno provedeni, a da je na domaćim vlastima da ispitaju nekolicinu nepravilnosti i izolovanih nasilnih incidenata.
 
Delegacija EU u BiH - Foto: RTRSDelegacija EU u BiH - Foto: RTRS
Delegacija EU u BiHFoto: RTRS

Iz Delegacije EU u BiH saopšteno je da se u zaključcima Savjeta EU o BiH pozdravlja ostvareni napredak BiH u procesu evropskih integracija, istaknut i u zaključcima Savjeta od 20. septembra.

Savjet EU poziva BiH da i dalje ostane usmjerena na proces evropskih integracija, uključujući i putem efikasnog provođenja Reformske agende, potrebne za rješavanje ekonomskih i socijalnih izazova, kao i u oblastima vladavine prava i javne uprave.

Pozivaju se institucije u BiH da ulože dodatne napore, posebno u smislu funkcionisanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbe protiv radikalizacije i terorizma.

Savjet EU ponovo ističe svoje nedvosmisleno opredjeljenje evropskoj perspektivi BiH.

EU ohrabruje vlasti u BiH da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju napore na rješavanju pitanja zbrinjavanja viškova municije i drugih otvorenih pitanja.

Savjet EU pozdravlja kontinuirano prisustvo Operacije "Altea" koja i dalje može doprinijeti kapacitetima reagovanja vlasti BiH u slučaju eventualne potrebe, s naglaskom na izgradnju kapaciteta i obuku.

U tom kontekstu, kao dio sveukupne strategije EU za BiH, Savjet EU potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi i dalje nastavi izvršnu vojnu ulogu Operacije "Altea" kao podrške vlastima u BiH na održavanju bezbjednog okruženja, na osnovu obnovljenog mandata UN.

Savjet EU poziva visokog predstavnika u BiH da predstavi strateški pregled planiran za jesen 2017. godine, kao osnovu za raspravu sa zemljama članicama o mogućim opcijama u smislu budućnosti Operacije, imajući u vidu napredak BiH u procesu evropskih integracija i uzimajući u obzir bezbjednosnu situaciju na terenu.

Savjet EU je izrazio žaljenje zbog "protivpravnog održavanja entitetskog referenduma o Danu Republike Srpske, suprotno odluci Ustavnog suda BiH od 17. septembra", te smatra da je referendum prouzrokovao nepotrebne tenzije i ugrozio vladavinu zakona.

Savjet EU ohrabruje institucije u BiH da riješe ovo pitanje putem utvrđenih zakonskih procedura, konstruktivnog dijaloga i postojećeg ustavnog okvira.

U saopštenju se napominje da Savjet EU nastavlja pratiti ovu situaciju.