foto ilustracija 

AGENCIJE

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Časne verige, dan posvećen Svetom Petru, apostolu koji je, po naredbi cara Iroda, okovan u verige.

 

Patrijarh jerusalimski, sveti Juvenal, dao je te verige na dar carici Evdokiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg. Carica ih je prepolovila pa jednu polovinu poslala Crkvi Svetih apostola u Carigrad, a drugu polovinu dala svojoj kćeri Evdoksiji, ženi Valentinovoj u Rimu.

Evdoksija je sazidala Crkvu Svetog Petra i položila u nju ove verige, zajedno sa onima u koje je sveti Petar pred svoju smrt, bio okovan od cara Nerona.

Prema narodnom predanju, od Časnih veriga nastaje blaže vrijeme, jer Bog usijanim verigama počinje da zagrijava zemlju.

U mnogim mjestima, Verige se smatraju za veliki praznik. Kosovsko stanovništvo praznuje Verižnjake zbog kuge, u nekim selima zbog stoke, a stočari ih praznuju zbog stoke.