U Republici Srpskoj su u prošloj godini 222 osobe izvršile samoubistvo, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova republike Srpske.
 
Ilustracija - Foto: flickr.comIlustracija - Foto: flickr.com
IlustracijaFoto: flickr.com

Ovaj broj nešto je manji u odnosu na 2015. godinu kada je evidentirano 226 suicida, a u 2014. ih je bilo 229.

Kada je riječ o polnoj strukturi izvršilaca samoubistva, u 2016. godini, 173 su bile osobe muškog pola i 49 osoba ženskog spola.

Posmatrajući način izvršenja samoubistva u 2016. godini najviše ih je izvršeno vješanjem (128), vatrenim oružjem (52) i utapanjem (21).

Svjetska federacija za mentalno zdravlje procjenjuje da svakih 40 sekundi u svijetu neko umre usljed suicida.

Više je faktora rizika koji mogu dovesti do situacije da čovjek digne ruku na sebe. Prva psihološka pomoć obuhvata prepoznavanje osnovnih simptoma mentalnog oboljenja i psihičke krize, te pružanje inicijalne podrške i upućivanje osobe ka odgovarajućem tretmanu i profesionalnoj pomoći.

Takođe, prva psihološka pomoć predstavlja pružanje humane, podržavajuće i praktične pomoći ljudima koji su bili izloženi intenzivnim stresnim situacijama (prirodna katastrofa, saobraćajna nesreća, nasilje i sl.) i kojima je potrebna podrška i pomoć.

Mnogi ljudi koji dožive psihološki i emocionalni stres, ličnu krizu i probleme vezane za mentalno zdravlje mogu imati veliku korist od prve psihološke pomoći, bilo da ju je pružio profesionalac ili drugi članovi zajednice.

Do juna od godine za devet timova domova zdravlja RS provode se edukacije u okviru programa "Saradnja centara za mentalno zdravlje i službi porodične medicine s ciljem blagovremenog otkrivanja depresije kod odraslog stanovništva".

Cilj edukacije je jačanje kapaciteta za razvoj i implementaciju promotivno-preventivnih programa u mentalnom zdravlju usmjerenih na smanjenje rizičnih faktora i poboljšanja faktora zaštite namijenjenih ranjivim grupama populacije i onima kod kojih postoji rizik da to postanu, a predviđene su fazom dva projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Procjenjuje da u svijetu blizu 350 miliona ljudi boluje od depresije, dok se u Republici Srpskoj svaki četvrti pacijent javlja porodičnom ljekaru zbog grupe afektivnih poremećaja u koje spada i depresija, podaci su Instituta za javno zdravstvo RS.