Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina izjavio je da nije počelo odlaganje radioaktivnog otpada u kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori, koja će, prema odluci hrvatske Vlade, biti jedina lokacija na kojoj će se vršiti zbrinjavanje nuklearnog otpada iz elektrane "Krško".

Arbutina je rekao da je planirano da Hrvatska 2033. godine počne odalaganje svog dijela radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane "Krško", te da je tražio zvaničnu informaciju da li je to u međuvremeno počelo u kasarni Čerkezovac. 

"Zvanična informacija je da se ne odlaže i da se neće odlagati sve dok je u kasarni vojska", dodao je Arbutina. 

On je podsjetio da je prošle sedmice na sastanku međudržavne komisije Hrvatske i Slovenije, koja je održana u Zagrebu, zaključeno da do septembra treba da bude donesena konačna odluka da li će Hrvatska svoj dio radioaktivnog otpada iz elektrane Krško odlagati u Vrbini u Sloveniji ili na Trgovskoj gori. 

Arbutina je napomenuo da je Vlada Hrvatske 9. novembra prošle godine donijela Nacionalni program sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva kojim je definisano da jedina lokacija bude Trgovska gora. 

Prema njegovim riječima, opština Dvor se od početka protivi da lokacija bude Trgovska gora i da je stav ostao nepromijenjen. 

"Mislim da i dalje ima prostora da se djeluje, sve dok ne počne odlaganje što je planirano 2033. godine", istakao je Arbutina. 

Nacionalnim programom sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva od 2019. do 2023. godine, koji je usvojila Vlada Hrvatske, planirano je, između ostalog, dobijanje građevinske dozvole i određivanje putne, odnosno željezničke rute za transport otpada. 

U periodu 2023-2025. godina planirano je fizičko preuzimanje, transport, prihvatanje i skladištenje polovine generisanog pogonskog radioaktivnog otpada na lokaciju Čerkezovac. 

Od 2025 do 2043. planirano je preuzimanje, transport, prihvatanje i skladištenje polovine pogonskog radioaktivnog otpada koji će nastati u vrijeme produženog rada pogona elektrane Krško. 

U periodu 2043-2060. planira se prihvatanje i skladištenje polovine dekomisijskog radioaktivnog otpada, a od 2060. do 2065. premještanje otpada iz dugoročnog skladišta u odlagalište i zatim razgradnja dugoročnog skladišta i zatvarnje odlagališta čija je lokacija Trgovska gora. 

Osim toga, dokument predviđa da se analizira i varijanta da Hrvatska preuzme ukupnu količinu otpada iz Nuklearne elektrane Krško.