May be an image of 1 person, newsroom and text

 Na izbornoj konferenciji Mladih SNSD-a Novi Grad  za predsjednika je ponovo izbran Pavle Agbaba.

Agbaba je rekao da je reizbor pokazao da je rad u proteklom periodu bio dobar te da očekuje da će se u narednom periodu raditi više i bolјe.

 

On je rekao da opštinska organizacija ima prijatelјske odnose sa brojnim političkim partijama, nevladinim organizacijama, sportskim klubovima.

 

"Pred nama su četiri godine sa brojnim izazovima. Vjerujem da ćemo sa ovom snagom i masovnošću koju imamo dokazati da smo nezaobilazni politički faktor i da će položaj mladih biti bolјi", rekao je on.

 

Agbaba je poručio da su mladi ti koji treba da preuzmu brigu o svojoj lokalnoj zajednici i Republici Srpskoj.

 

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Miroslav Drlјača rekao je da je izborna konferencija Mladih SNSD-a dobro organizovana  te da je izabrano rukovodstvo koje će provoditi politiku SNSD-a.

 

"SNSD je pokazao i dokazao da je veliki broj mladih zainteresovan za kreiranje politike. Mladi razumiju težinu političke situacije i sigurno žele da učestvuju u svim dešavanjima", rekao je on.

 

Predsjednik Mladih SNSD-a Ivona Pejašinović rekla je da su mladi sadašnjost i budućnost Republike Srpske te da su u Republici Srpskoj najaktivniji mladi SNSD-a.

 

"Očekujem da ćemo sa rukovodstvom iz Novog Grada plasirati nove ideje koje će biti realizovane i doprinijeti pobolјšanju stanja u društvu", rekla je ona.

 

Pejašinovićeva je istakla da su u sazivu Skupštine opštine Novi Grad četiri mlada odbornika iz redova SNSD-a.

 

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević rekla je da je opštinska organizacija Mladih SNSD-a poznata rukovodstvu stranke kao veoma aktivna.

 

"Očekujem da će biti  nastavljeno  aktivno djelovanje sa institucijama Republike Srpske za bolјi Novi Grad i Republiku Srpsku", rekla je ona.

 

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Vukojević rekao je da je SNSD velika porodica koja pruža mogućnost mladim lјudima da učestvuju u razvoju svojih lokalnih zajednica i Republike Srpske.

 

"Moramo biti svjesni odgovornosti mladih lјudi kada su u pitanju interesi Republike Srpske", rekao je on.