Centralna izborna komisija BiH

Za predstojeće opšte  izbore u BiH u sklopu izborne kampanje koja počinje  2. septembra  političkim subjektima registrovanim za izbornu jedinicu 1,  u programu Radija Novi Grad biće omogućeno neposredno obraćanje u trajanju od 10 minuta u terminu 8. 45  časova, 9.00 časova i 9.15 časova  prema rasporedu koji je  utvrđen žrijebom.

Osim toga, Radio Novi Grad će pratiti po jedan predizborni skup svakog političkog subjekta  - centralni.

U cilju da svi politički subjekti imaju jednak tretman  preporučujemo da nas politički subjekti  koji neće imati organizovane centralne tribine  obavijeste  o drugom skupu koji ćemo pratiti, uz napomenu da ćemo tokom predizborne kampanje pratiti po jednu tribinu i o tome emitovati  prilog u trajanju do 10 minuta u Izbornoj hronici koja će biti emitovana u 12.20 časova .

U Izbornoj hronici biće emitovana i saopštenja za javnost.

Saopštenja za javnost biće emitovana besplatno jer želimo da i na taj način omogućimo  svim političkim subjektima da daju svoja mišljenja.

Obavještenja o predizbornim skupovima biće emitovana u terminima predviđenim za oglase i obavieštenja, inače poznata našim slušaocima,  samo odvojena u posebnu rubriku.

U terminima predviđenim za plaćeno političko oglašavanje  svaki politički subjekat ima pravo na 30 minuta sedmično uključujući  tu i džinglove.

 

RASPORED PREDSTAVLJANJA POLITIČKIH SUBJEKATA 

NEPOSREDNA OBRAĆANJA   trajanje 10 min

 petak, 2. septembra

8.45  1. KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKAPIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES, NB

9.00  2.SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH

9.15  3. SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ – NDP- SNP

ponedeljak, 5. septembra

8.45  4. BOSANSKOHERCEGOVAČKI BIH ZELENI

9.00 5. DEMOKRATSKI SAVEZ DEMOS

9.15  6. POKRET ZA DRŽAVU

utorak 6. septembra

8.45 7. SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

9.00 8. REPUBLIČKA STRANKA SRPSKE

9.15 9.  NOVO DOBA

srijeda, 7. septembra

8.45 10. UJEDINJENA SRPSKA

9.00 11. SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU

9.15  12. UJEDINJENI ZA SLOBODNU BOSNU I HERCEGOVINE

četvrtak, 8. septembra

8.45 13. ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI – MILE MARČETA

9.00 14. HDZ BIH, HSS, HSP BIH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST

9.15  15 .POTKOZARSKI NARODNI POKRET

petak, 9. septembra

8.45 16. POKRET DRŽAVA

9.00 17. DOBRILOVIĆ ANA

9.15 18. LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

ponedeljak, 12. septembra

8.45 19. SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE SPS

9.00 20. PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

9.15  21. GAZMEND DAČAJ

utorak, 13 . septembra

8.45 22. LIJEVO KRILO

9.00 23. SRPSKA NAPREDNA STRANKA RS - FBIH

9.15 24. IVAN BEGIĆ

srijeda 14. septembra

8.45 25. DEMOKRATSKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE

9.00 26. DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

9.45 27. RADNIČKA PARTIJA

četvrtak 15. septembra

8.45 28. KRUG

9.00 29. DRAGIČEVIĆ SLAVKO

9.15 30. DUŠAN DRAGIČEVIĆ

petak 16. septembra

8.45 31. SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ - SNP

9.00 32. EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE

9.15 33. SELJAČKA STRANKA

ponedeljak  septembra

8.45 34. MILOŠEVIĆ GORAN

9.00 35. ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA

9.15 36. OTADŽBINSKA STRANKA

utorak 20. septembra

8.45 37. IGOR GAŠEVIĆ

9.00 38. MIROSLAV ILIĆ

9.15 39. SLAVKO SEKULIĆ

srijeda 21. septembra

8.45 40.CVIJETIN MILIVOJEVIĆ

9.00 41.NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA

9.15 42.NARODNA PARTIJA SRPSKE – DARKO BANJAC –PUS- PRVA SDS

četvrtak, 22. septembra

8.45 43.ANĐELIĆ MILAN

9.00 44. SDA- STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

9.15 45. SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

petak, 23. septembra

8.45 46. SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

9.00 47. BUBUĆ JELENKO

9.15 48. SAVEZ MLADIH SNAGA -SMS

ponedeljak 26. septembra

8.45 49. SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

9.00  50. STRANKA ŽIVOT

9.15  51. SMILJANIĆ MILJAN

utorak 27. septembra

8.45 52. DURAKOVIĆ ĆAMIL

9.00 53. BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD

9.15 54. NAPREDNA SRPSKA-NS

srijeda 28. septembra

8.45 55. DALIBOR IVANOVIĆ

9.00 56. SLOBODNA STRANKA SRPSKE

9.15 57. DUŠKO ĐURĐEVIĆ

četvrtak, 29. septembra

8.45 58. HDZ 1990-HNP

9.00 59. DESPOT DAVOR

9.15 60. PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA

petak, 30. septembra

8.45 61. RE-BALANS

9.00 62. ZA DRŽAVU BIH

9.45 63. SDP SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Plaćeno političko oglašavanje

Ponedjeljak  5. septembar, 12. septembar ,19. septembar, 26. septembar

10.15.- 10.45.  SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ –NDP - SNP

10.45-  11.15.  ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA

11.15-11.45.   PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

12.45- 13.15   NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA

13.15-13-45    KRUG

14.15-14.45   REPUBLIČKA STRANKA SRPSKE

14.45-15.15   IGOR GAŠEVIĆ

15.15-15.45   LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

15.45-16.15  SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU

16.15-16.45.  MILOŠEVIĆ GORAN

16.45-17.15  DEMOKRATSKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE

17.15-17.45  OTADŽBINSKA STRANKA

17.45-18.30  SAVEZ MLADIH SNAGA SMS

 

Utorak  6. septembar, 13. septembar, 20. septembar, 27. septembar

10.15.- 10.45.   UJEDINJENA SRPSKA

10.45-  11.15.  DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

12.45- 13.15    POKRET DRŽAVA

12.45- 13.15  SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE

13.15-13-45  MIROSLAV ILIĆ

14.15-14.45  BOSANSKOHERCEGOVAČKI BIH ZELENI

14.45-15.15  BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA –KASUMOVIĆ FUAD

15.15-15.45  RE-BALANS

15.45-16.15  NOVO DOBA

16.15-16.45. DRAGIČEVIĆ SLAVKO

16.45-17.15  NARODNA PARTIJA SRPSKE – DARKO BANJAC –PUS –PRVA SDS

17.15-17.45 ANĐELIĆ MILAN

17.45-18.30 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

 

 Srijeda  7. septembar , 14. septembar, 21. septembar, 28. septembar

10.15.- 10.45.  SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA

10.45-  11.15.  POTKOZARSKI NARODNI POKRET

12.45- 13.15   DEMOKRATSKI SAVEZ DEMOS

12.45- 13.15  ZA DRŽAVU BIH

13.15-13-45  LIJEVO KRILO

14.15-14.45  PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA PUP

14.45-15.15  DALIBOR IVANOVIĆ

15.15-15.45  SRPSKA NAPREDNA STRANKA FBIH

15.45-16.15  RADNIČKA PARTIJA

16.15-16.45.  DURAKOVIĆ ĆAMIL

16.45-17.15  DOBRILOVIĆ ANA

17.15-17.45  SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

17.45-18.30  KOALICIJA DRŽAVA – MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES

 

 

 Četvrtak  8. septembar, 15. septembar, 22. septembar, 29. septembar

 10.15.- 10.45.  SDA- STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

10.45-  11.15.  POKRET ZA DRŽAVU

12.45- 13.15 .   SOCIJALISTIČKA PARTIJA PETAR ĐOKIĆ - SNP

12.45- 13.15   STRANKA ŽIVOT

13.15-13-45   HDZ BIH,HSS,HSP, HSP BIH, HKDU, HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST

14.15-14.45  ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA

14.45-15.15  SRPSKA NAPREDNA STRANKA RS- FBIH

15.15-15.45  DUŠAN DRAGIČEVIĆ

15.45-16.15  SMILJANIĆ MILJAN

16.15-16.45 UJEDINJENI ZA SLOBODNU BOSNU I HERCEGOVINU

16.45-17.15  DESPOT DAVOR

17.15-17.45  DUŠKO ĐURĐEVIĆ

 

 Petak  9. septembra, 16. septembra ,23. septembra, 30. septembra

10.15.- 10.45   SLAVKO SEKULIĆ

10.45-  11.15. SLOBODNA STRANKA SRPSKE

12.45- 13.15  IVAN BEGIĆ

12.45- 13.15  HDZ 1990 -HNP

13.15-13-45  SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE SPS

14.15-14.45 CVIJETIN MILIVOJEVIĆ

14.45-15.15 SDP SOCIJALDEMOKRATE BIH

15.15-15.45 SELJAČKA STRANKA

15.45-16.15 GAZMEND DAČAJ

16.15-16.45 BUBIĆ JELENKO

16.45-17.15 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE

17.15-17.45 NAPREDNA SRPSKA