Muzička škola „Savo Balaban“ iz Prijedora već dugi niz godina ima sekciju u Novom Gradu, a učenici ove škole su večeras održali svoj godišnji koncert.
Nastavnik gitare Gojko Rađenović kaže da se koncerti održavaju dva puta godišnje, na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine.
„Večeras smo održali tradicionalni godišnji koncert na kojem se predstavilo oko 30 učenika, a publika je mogla da čuje i jednu voklanu grupu, naše goste iz KUD-a „Una“ u kojoj su i  bivši učenici muzičke  škole“, istakao je Rađenović.
On je dodao da ova sekcija vrijedno radi i da su koncerti značajni za učenike, jer imaju priliku da pokažu šta su naučili.
Sekcija ove muzičke škole u Novom Gradu trenutno broji 30 učenika i jedno odjeljenje pripremnog razreda.