Ivana Simeonović Ćelić,supruga Novljanina Stojana Ćelića , direktorka Muzeja Zepter i profesorka Fakulteta likovnih umjetnosti u penziji, preminula je danas u 76. godini na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije.

Rođena je 1947. u Beogradu. Diplomirala je 1972, a 1977. magistrirala na Filozofskom fakultetu, na Odeljenju za Istoriju umjetnosti. Paralelno sa studijama na Filozofskom fakultetu, upisala je i Filološki fakultet – Odjeljenje za romanske jezike (francuski jezik i književnost) i apsolvirala 1971. godine sa svim položenim ispitima.

Doktorsku tezu „Apstraktna umetnost – roširene granice realnosti; Teorijske i istorijske pretpostavke s osvrtom na apstraktnu umetnost u Srbiji“‚ odbranila je 1991. na Fakultetu likovnih umjetnosti.

Od 1973. do 1984. godine radila je na mjestu bibliotekara na Fakultetu likovnih umjetnosti nakon čega je izabrana za asistenta za predmet Istorija umjetnosti i Istorija jugoslovenske umjetnosti 20. veka.

Kao stipendista Vlade Francuske boravila je osam mjeseci na stručnom usavršavanju u Parizu školske 1978/79. godine. Bila je i član redakcije časopisa „Umetnost“, „Likovni život“, „Likovne sveske“), brojnih umjetničkih kolonija, selekcionih žirija, žirija za nagrade na grupnim manifestacijama i selektorka.

Oformila je 1994. Galeriju Zepter u Beogradu i radila je kao umjetnički direktor organizujući veliki broj autorskih izložbi. Od osnivanja Muzeja Zepter 2010. godine, bila je na čelu ove ustanove, a bila je i Predsjednik Upravnog odbora Fonda Madlena (Janković) Zepter. U očekivanju otvaranja Muzeja Zepter 2010, sistematizuje i priprema djela iz Kolekcije, stvorene od otkupa i poklona sa izložbi u Galeriji Zepter kao i kupovinom djela biranih da tvore sliku srpske likovne pozornice druge polovine 20. vijeka, podsjećaju iz Muzeja Zepter.

Stojan Ćelić je 1988. godine svom rodnom gradu darovao Legat koji se sastoji od 41 djela,  slika, crteže i grafika nastalih od pedesetih godina do 1990. godine. Ovu postavku prati katalog sa svim reprodukovanim djelima zbirke. Legat Stojana Ćelića proglašen je nacionalnim spomenikom kulture BiH 2005. godine.