Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović istakao je danas  na konferenciji za novinare  da je u protekloj godini održano povoljno stanje bezbjednosti.

Evidentirano je ukupno 940 krivičnih djela, što je za 30 djela manje u odnosu na broj krivičnih djela evidentiran godinu ranije, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Po nepoznatom izvršiocu izvršeno je 338 krivičnih djela ili 36% od ukupnog broja evidentiranih. Rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 68%, dok je procenat ukupne rasvjetljenosti 87,9%.

Po strukturi najbrojnija su imovinska krivična djela. Iz ove oblasti evidentirano je ukupno 429 krivičnih djela, od čega 243 krivična djela teške krađe i krađe.

Vujanović je rekao  da je tokom protekle godine sprovedeno više akcija usmjerenih na otkrivanje i rasvjetljavanje imovinskih krivičnih djela, od čega je u okviru akcije „Huper“ rasvjetljeno 20 krivičnih djela i slobode lišena četiri lica.

Evidentirana su dva krivična djela razbojništva od kojih je jedno rasvijetljeno, a rasvijetljena su i tri krivična djela razbojništva počinjena u prethodnom periodu.

Tokom prethodne godine evidentirano je devet krivičnih djela koja se odnose na oduzimanje motornih vozila, od čega dvije teške krađe, dvije krađe i pet krivičnih djela oduzimanje motornog vozila. Osam krivičnih djela je rasvijetljeno.

Kad su u pitanju krivična djela protiv života i tijela evidentirano je 87 krivičnih djela. Od težih krivičnih djela evidentirano je i rasvijetljeno jedno krivično djelo teško ubistvo, ubistvo i dva ubistva u pokušaju.

Tokom protekle godine za 10 lica određena je mjera pritvora, dok je po raspisima o traganju i potjernicama slobode lišeno 41 lice. 

Na području Policijske uprave Prijedor evidentirano je 377 migranata. Krivična djela krijumčarenje lica  evidentirana su dva, a Tužilaštvu BiH dostavljeni su izvještaji protiv tri lica.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Radenko Bašić  je istakao da je tokom prošle godine evidentirano 69 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, od čega 39 koruptivnog karaktera. Izvršenjem ovih krivičnih djela pričinjena je materijalna šteta u iznosu preko 3.605.000 KM, dok protivpravno stečena imovinska korist iznosi preko 3.460.000 KM.

Iz oblasti zloupotrebe opojnih droga evidentirano je 51 krivično djelo i 103 prekršaja. Krivičnih djela nasilje u porodici evidentirano je 141.

Načelnik Sektora policije Mario Milašin je istakao da su iz oblasti javnog reda i mira evidentirana 433 prekršaja, od kojih je jedno narušavanje javnog reda i mira u kojem je učestvovalo više lica. Svi javni skupovi protekli su bez incidenata.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja Policijska uprava Prijedor u protekloj godini evidentirala je 803 saobraćajne nezgode, od čega 14 nezgoda sa 15 smrtno stradalih lica (šest vozača, dva suvozača, jedan  pješak,  jedan vozač traktora, jedan vozač lakog motociklista, jedan vozač četvorocikla, dva  biciklista i lice koje se prevozilo na traktoru). 

Iz saobraćaja je isključeno 2668 vozača, od čega 2334 zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Milašin je istakao da je tokom prošle godine od povratnika u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja oduzeto ukupno 88 vozila.