Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorova građane da je primijećeno da je u okviru aplikacije ''Viber'' aktuelna phishing kampanja koja ima za cilj iskorištavanje broja telefona građana, kako bi se aplikacija ''Viber'' instalirala na drugim,  dodatnim, uređajima.

Građanima se putem ''Vibera'' šalje poruka sa brojeva telefona koji počinju sa pozivnim brojevima +67, +63 ili slično, u kojima se navodi kako navodno ''Viber'' traži dodatnu verifikaciju, te se od korisnika traži da pošalju kod koji dobiju putem sms poruke.

Ukoliko građani prime poruku sličnog sadržaja, savjetujemo da ne odgovaraju na istu i da ne šalju nikakve kodove koje primaju putem sms poruka. Da biste provjerili da li je vaš broj, odnosno ''Viber'' nalog  kompromitovan, te se zaštitili, savjetujemo sljedeće:

-              Otvorite ''Viber'' aplikaciju na svom mobilnom telefonu.

-              Izaberite opciju ''More'' (Još).

-              Izaberite opciju ''Settings'' (Podešavanja).

-              Izaberite ''Account''  (Nalog).

-              Izaberite ''Desktop and Tablets'' (Desktop i tablet), te će te na ovaj način pristupiti listi uređaja na kojima je aktivan ''Viber'' nalog registrovan sa vašim brojem telfona.

-              Sa ponuđene liste uzaberite uređaj koji želite da deaktivirate.

-              Potvrdite deaktivaciju kada se to od vas zatraži.

 

Fotografija preuzeta sa: https://ams-rs.com