Nakon što je završena obnova dječijeg igrališta u Ulici Karađorđa Petrovića, preko puta hotela „Una“, grupa mama koja je pokrenula ovu akciju, nastavila je sa aktivnostima na istom.
Učiteljica Neda Kusmuk organizovala je kreativne radionice za djecu u dvije grupe: predškolski uzrast (3-6) i školarci (6-12).
Radionice su se sastojale od kreativnih aktivnosti vezanih za određenu temu praćenih razgovorom, u cilju sticanja novih znanja i vještina.