- Na sastanku predstavnika opština Novi Grad, Kostajnica, Dubica i Krupa na Uni, održanom danas u Novom Gradu, dogovorene su tehničke aktivnosti u vezi sa osnivanjem javne ustanove /JU/ "Park prirode Una".
Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da će u Novom Gradu biti sjedište ove ustanove koja će funkcionisati u četiri opštine čijom teritorijom se prostire Park prirode "Una".

"Svaka od opština u vezi sa tim treba da donese odluke. Nadamo se da će procedure biti završene do marta, kako bi se mogle primijeniti sve mjere zaštite rijeke Une. Naravno da je opština Novi Grad najviše zainteresovana zbog namjera Hrvatske da u susjednoj opštini Dvor pravi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada", rekao je Drljača.

Prema njegovim riječima, danas su dogovoreni tehnički detalji u vezi sa osnivanjem ove javne ustanove.

"Svaka opština će na sjednici Skupštine opštine donijeti odluku o osnivanju javne ustanove, nakon čega će između opština biti potpisan sporazum o regulisanju međosobnih prava i obaveza, a zatim će biti izabran upravni odbor i rukovodilac", rekao je Drljača.

Vlada Republike Srpske donijela je u septembru odluku o proglašenju Parka prirode "Una" koji se prostire na području ove četiri opštine.

Odlukom je predviđeno je da će za upravljanje Parkom prirode "Una" četiri opštine osnovati javnu ustanovu sa sjedištem u Novom Gradu, u skladu sa procedurama propisanim zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi i zakonom o lokalnoj samoupravi.