Javnoj raspravi o Nacrtu programa razvoja sporta na području opštine Novi Grad od 2019. do 2023. prisustvovalo je nekoliko građana, sportista, sportskih radnika i predstavnika javnih ustanova i institucija.
„Danas smo imali jednu konstruktivnu raspravu, a primjedbe na ovaj nacrt su se uglavnom odnosile na ulaganje u razvoj sporta, ulaganje u sportsku infrastrukturu, prije svega za obnovu stadiona „Mlakve“, zatim dodatna ulaganja u pojedine klubove, ostvarivanje boljih uslova za treniranje i slično, rekla je samostalni stručni saradnik za strateško planiranje, integraciju i saradnju u Odsjeku za upravljanje i razvoj opštine Novi Grad Vesna Đukanović.
Programom razvoja su predviđena i sredstva za obuku stručnih kadrova u sportu, dodala je Đukanovićeva.
Sredstva potrebna realizaciju četvorogodišnjeg plana su 1 900 000KM, s tim da je za prvu godinu predviđeno nešto manje od 400 000KM.

Na 34. redovnoj sjednici Skupštine opštine Novi Grad, održanoj 7.novembar usvojen je „Nacrt programa razvoja sporta na području opštine Novi Grad od 2019. do 2023.“ , a nakon toga je ovaj dokument upućen na javnu raspravu koja je održana danas.