Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača smatra da po pitanju planova Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad u opštini Dvor, na samoj granici sa Republikom Srpskom i BiH, osnovni pravac djelovanja treba da bude završetak ideje da se formira pravni tim.

Drljača je rekao  da je pozitivno što se završava procedura donošenja akata o zaštiti rijeke Une - studija zaštite je u završnoj fazi i treba da bude gotova do kraja juna, a zatim slijedi javna rasprava, nakon čega odluku o proglašenju parka prirode treba da donese Vlada Republike Srpske.

- Važno je da sve bude završeno prije septembra kad Hrvatska treba da se izjasni o slovenačkom prijedlogu da kompletan otpad iz Elektrane `Krško` bude odlagan u Sloveniji - rekao je on.

Drljača smatra da je takvo rješenje praktičnije i dodao da za lokaciju Vrbina u Sloveniji nema protivljenja i sporova.

- Poplave u maju ove godine još jednom su pokazale koliko je lokacija koju je odabrala Hrvatska neadekvatna, s obzirom da je područje i plavno i trusno - naveo je on.

Prema njegovim riječima, opština Novi Grad je prisiljena da se bavi pitanjima koja nisu u njenoj nadležnosti, jer iz Hrvatske i dalje nema zvaničnih informacija, a u BiH još uvijek nije formiran ni Savjet ministara.

- Mi se u lokalnoj upravi bavimo pitanjima koja u stavri nisu u našoj nadležnosti. To je pitanje sigurnosti građana BiH. Ipak, moramo potencirati ovo pitanje i vjerujem da smo aktivni - kaže Drljača.

On je naveo da je značajna podrška Zelenog kluba, kojeg čine poslanici različitih nivoa vlasti, a u čijoj organizaciji je o problemu odlaganja radioaktivnog otpada održana međunardona konferencija u Sarajevu.

- Imao sam priliku da na sjednici Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske u aprilu, u okviru dnevnog reda govorim o ovom problemu i upozorio sam na sve izazove zbog takvog objekta na samoj granici. Usvojena je odluka kojom su u potpunosti podržane aktivnosti opštine Novi Grad u vezi protivljenja i zahtjeva od zajedničkih institucija BiH da se preduzmu odgovarajuće mjere, uključujući i međunarodnu arbitražu - rekao je Drljača.

Reakcija nadležnih institucija zatražena je i na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu 25. marta, a zatim i na tematskoj sjednici Skupštine opštine Novi Grad 5. aprila.

Drljača kaže da je upućen dopis kojim je zatražen sastanak predstavnika opštine Novi Grad sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad, koji je obavezna preuzeti iz nuklearne elektrane "Krško", odlaže u kasarni Čerkezovac u opštini Dvor, u neposrednoj blizini opštine Novi Grad.