U organizaciji opštinskog Tima za borbu protiv droge, alkohola i pušenja u petak je održano stručno predavanje o različitim aspektima ovisnosti.
Predavanju su prisustvovali predstavnici novogradskih škola i drugih organizacija i ustanova koje rade sa djecom kao i predstavnici savjeta roditelja.
O problemu alkoholizma govorio je primarijus Amir Ćustović, o društvenim posljedicama ovisnosti socijalni radnik Eduard Ubiparip, o psihološkim faktorima ovisnosti magistar Sedin Habibović i o porodici i društvenom okruženju kao faktorima prevencije ovisnosti doktor Mirnes Telalović, svi zaposleni u Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.
Predsjednik Tima za borbu protiv droga alkohola i pušenja Miranda Baltić je rekla da su predstavnici Zavoda četvrti put u Novom Gradu.
"Ranije su predavanja održana za učenike novogradskih škola, a danas za roditelje i predstavnike ustanova koje rade s djecom", rekla je ona.
Tim za borbu protiv droge, alkohola i pušenja organizuje više preventivnih aktivnosti, a redovno štampaju i brošure koje su dostupne u novogradskim školama.