U skladu sa Odlukom o ograničavanju snage pogonskih motora plovnih objekata na rijekama na podruju opštine Novi Grad ( „Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj 07/21), iz 

Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju obaviještavaju da će Komunalna policija u okviru svojih redovnih aktivnosti vršiti kontrolu plovnih objekata na rijekama na području Opštine Novi Grad.

Članom 2 stav 1. ove Odluke zabranjeno korištenje vanbrodskih i unutrašnjih pogonskih motora (dizelski, benzinski i električnih), jačih od 4,41 kW odnosno 6,00 KS, članom 3. stav 1. propisano je da plovni objekat-čamac može da se koristi na rijekama na području opštine Novi Grad ako je utvrđena njihova sposobnost za plovidbu, koja se odnosi na konstrukciju čamca, njegova plovna svojstva, pogonske i druge uređaje i opremu,  članom  3. stav 2. iste Odluke propisano je da „Plovni objekat koji se koristi na rijekama na području opštine Novi Grad mora biti upisan u upisnik čamaca koji se vodi kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave na čijem području vlasnik čamca ima prebivalište, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.“ a članom 3. stav 3. propisano je da „ Plovnim objektima koji se koriste na rijekama na području Opštine Novi Grad mogu upravlјati  samo lica koja su za to osposoblјena u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima“.

Komunalna policija će dok traje sezona kupanja vršiti redovne kontrole a sve u cilјu zaštite kupača.

Posebno skreću pažnju da se u subotu 27.7.2024. godine kada se održava Internacionalna Una regata „Lađom niz Unu“ , svi korisnici plovnih objekata koji nisu učesnici Internacionalne Una regate „Lađom nizu Unu“ da svoje aktivnosti na vodi svedu na minimum, a sve u cilјu bezbjednog odvijanja pomenute manifestacije.

Komunalna policija će u subotu 27.07.2024. godine vršiti pojačanu kontrolu plovnih objekata.