Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik rekao je danas da se neće dozvoliti da Hrvatska gradi skladište radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini Novog Grada, na samoj granici sa BiH.

Vipotnik je nakon sastanka sa načelnicima opština Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i KOzarska Dubica rekao da se danas obilјežava Svjetski dan zaštite životne sredine a ovogodišnja tema je problematika klimatskih promjena , odnosno efekata koje izazovaju i kako utiču na zemlјište.

"Bilo bi normalno da danas pričamo o ovoj temi. Međutim mi ne možemo pričati o normalnoj temi kad nam prijete nenormalne stvari jer samo nekoliko stotina metara iza nas Hrvatska želi da gradi odlagalište radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva" rekao je on.

On je rekao da je zato jedina poruka iz Novog Grada danas da se ne da da se takav objekat izgradi.

"Obilјežavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine, naše aktivnosti u Novom Gradu mapirane su na mapi UN- a i naša poruka će se čuti. Pozivam i sve odgovorne u EU i sve međunarodne organizacije da nam se priklјuče u našoj borbi da na Čerkezovcu ne bude izgrađeno odlagalište radioaktivnog otpada", poručio je Vipotnik.

Ekspertski tim Pravnog fakulteta iz Kraguevca  daće svoj doprinos u borbi za očuvanje interesa Republike Srpske, prije svega građana koji će biti direktno  pogođeni namjerom Hrvatske da realizuje svoj plan i izgradi odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Rekao je ovo danas u Novom Gradu profesor međunarodnog prava Dragan Dakić koji je sa delegacijom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju prisustustvovao obilјežavanju Svjetskog dana zaštite životne sredine.

"Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Pravni fakultet  u Kragujevcu nedavno su zaklјučili ugovor  po kojem će eksperti sa Pravnog fakulteta  dati svoj doprinos u borbi za očuvanje interesa Republike Srpske, prije svega građana koji će biti pogođeni namjerom Hrvatske da realizuje svoj plan, izgradi odlagalište radioaktivnog otpada", rekao je on.

Dakić je rekao da će Pravni fakultet u Kragujevcu sa svojim timom izraditi konketne pravne akte i aktivnosti od nivoa nevladinih organizacija do nivoa pojedinca kako bi se zaštitili građani Republike Srpske.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača rekao je da borba protiv namjera Hrvatske da se na Trgovskoj gori skladišti  radioaktivni otpad traje od 1999. godine od kada se ova lokacija pominje.

"Važno je da ostanemo istrajni u našem stavu da se protivimo ovim namjerama što smo i danas pokazali. Predstavnici lokalnih zajednica u slivu rijeke Une još jednom su ponovili da ne žele nuklearni otpad u svojoj blizini i želimo da to svijet čuje", rekao je Drlјača.

Prema njegovim riječima, odlaganje radioaktivnog otpada s druge strane rijeke Une oduzelo bi uslove za normalan život građana Novog Grada i drugih lokalnih zajednica u slivu ove rijeke.

"Vjerujem da je za naše građane razmišlјanje o ovoj temi mučno jer su svjesni poslјedica  negativnog epiloga ovog problema", rekao je Drlјača.

 Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović kaže da je namjera Hrvatske opasna i da će ostaviti trajne poslјedice na ovaj prostor, na prirodu i zdravlјe lјudi.

"Moramo se odgovorno ponašati i osigurati zdravu i sigurnu budućnost za naša pokolјenja", poručio je Janjetović.

 

 

Nakon radnog sastanka ministar  Vipotnik je sa predstavnicima opština Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica na  keju, pored rijeke Une zasadio sadnice ginko bilobe koje je obezbijedilo JP "Šume Republike Srpske".