U galeriji u Novom Gradu večeras je održano predavanje  "Zaštićena prirodna dobra u Republici Srpskoj".

Načelnik Odjelјenja za prirodno naslјeđe Republičkog zavoda za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog naslјeđa Dragan Kovačević rekao je da je predstavljeno  šta je u proteklih 20- ak godina Republika Srpska odnosno Republički zavod radio na zaštiti prirodnih dobara.

"Naša obaveza je da promovišemo rad Zavoda i tako podižemo svijest građana o zaštićenim prirodnim dobrima", rekao je on.

Predavanje je održano u sklopu izložbe fotografija članova Planinarskog udruženja "Novska planina" koja je u  novogradskoj galeriji postavlјena 16. - 31. maja.

Predsjednik Planinarskog udruženja "Novska planina" Zoran Mijatović rekao je da je u planu da u narednom periodu budu održana predavanja o lјekovitom bilјu, glјivama i drugim temama u vezi sa prirodom i zaštitom životne sredine.

"Mislimo da u Novom Gradu ima lokacija koje bi trebale biti zaštićene. Jedan od njih je Rodića pećina", rekao je Mijatović.

Među 34 zaštićena područja u Republici Srpskoj je Park prirode Una na području opština Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica.