Sjednica Skupštine opštine Novi Grad danas je prekinuta, manje od sat vremena od početka, tokom rasprave o odluci o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Novi transport" doo a termin nastavka biće naknadno poznat.

Predsjednik Skupštine opštine Zoran Kukavica je prekinuo drugi nastavak 24. redovne sjednice nakon što je jednom odborniku bila potrebna medicinska pomoć.

On je rekao da će o terminu nastvaka odbornici biti naknadno obaviješteni.

U prvom  nastavku 24. redovne sjednice lokalnog parlamenta 29. aprila usvojena je odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za obavlјanje deficitarne proizvodno zanatske djelatnosti.

Osim toga, usvojena je odluka o visini vrijednosti nepokretnosti za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u istom iznosu kao i proteklih godina te odluka o utvrđivanju osnovice za obračun rente u iznosu 750 KM, bez promjena u odnosu na prethodne godine.

Skupština je 29. aprila usvojila i odluku o utvrđivanju ekonomske cijene usluge u Dječijem vrtiću "Pčelica Maja" na osnovu koje mjesečno učešće roditeLja za cjelodnevni boravak djeteta umjesto 120 KM iznosi 150 KM,  za poludnevni umjesto 60 KM sada 75 KM.

Za roditelјe čije dvoje djece borave u vrtiću, umjesto 85 KM učešće iznosi 115 KM a za treće ili više djece roditeLji su oslobođeni plaćanja.

Na prvom nastavku usvojena je odluka o prihvatanju  zaduženja kod Evropske investicione banke po projektu "Vodovodi i kanalizacije"  u Republici Srpskoj u iznosu 1.016.259 KM te odluka o izmjeni i dopuni odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.

Osim toga, Skupština je 29. aprila  usvojila odluku o uklјučivanju Doma zdravlјa u trezor opštine Novi Grad i imenovala dva odbornika u komisiju za sprovođenje konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za opštinu Novi Grad.

Redovna, 24. sjednica Skupštine opštine Novi Grad počela je 18. aprila kad je usvojena odluka o visini stope poreza na nepokretnosti u visini od 0,20 odsto kao što je bilo i prethodnih godina.

Na dnevnom redu,  između ostalog jpš su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na cijene usluga u komunalnim preduzećima "Komus" i "Vodovod  kanalizacija".