Ministarstvo unutrаšnjih poslova Republike Srpske (MUP RS)

foto ilustracija 

Na području Policijske uprave Prijedor  od  5. do 10. maja realizovana je republička akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na sankcionisanje nedozvolјene brzine kretanja motornih vozila i upravlјanje vozilom pod dejstvom alkohola.

Tokom trajanja akcije ukupno je sankcionisano 505 učesnika u saobraćaju, od čega 321 po akcentu akcije. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano je 129 vozača, a lišenjem slobode zadržana su 24 vozača.

Automatskom kontrolom brzine kretanja vozila pomoću radarskog sistema evidentirana su 192 prekršaja prekoračenja dozvolјene brzine kretanja.

Tokom trajanja akcije evientirana su i 184 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koji nisu bili akcenat akcije.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, posebno na vozače motornih vozila da poštuju ograničenja brzine kretanja i da ne upravlјaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.