No description available.

U okviru projekta ,,Una connects 2023“ , u  protekla dva mjeseca   održan je prvi set radionica na jačanju kapaciteta  za strateško planiranje u cilju unaprjeđenja položaja mladih u Novom Gradu i Bosanskoj Krupi..

U radu je učestvovao  41 učesnik, predstavnici opštinske uprave, institucija i organizacija iz Novog Grada koji rade sa mladima te mladi iz Bosanske Krupe koji su se prijavili za učešće u projektu.    

Radionice su se odnosile na predstavljanje institucionalnog okvira za mlade na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, analizu trenutnog položaja mladih i postojećeg pravnog i strateškog okvira na lokalnom nivou te upoznavanje učesnika radionica sa elementima akcionog plana i metodologije definisanja strateških ciljeva, prioriteta i mjera na lokalnom nivou u vezi sa mladima

U narednom periodu je planiran nastavak radionica za predstavnike opštinske uprave, institucija i organizacija i mladih iz Novog Grada i Bosanske Krupe na definisanju konkretnih aktivnosti i mjera u formi akcionih planova za unaprjeđenje položaja mladih i njihovog učešća u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Osim toga, predviđeno je i organizovanje radionice za jačanje kapaciteta mladih Novog Grada i Bosanske Krupe za aktivno učešće u društvenim procesima u svojim lokalnim zajednicama kao i druge zajedničke aktivnosti u cilju socijalizacije i razvoja saradnje mladih Novog Grada i Bosanske Krupe.    

Radionice su organizovane okviru projekta ,,Una connects 2023“ kojeg implementira UG Dar prirode iz Novog Grada podržanog kroz Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije a finansira Austrijska razvojna saradnja.