Novac za sanaciju posljedica korone završio u platama opštinara i  predizbornom asfaltu!

Zahtjev  za ostvarivanje prava na jedinstveni mjesečni borački dodatak u Novom Gradu kategorisani borci predaju na šalteru 1 Info pulta, potvrđeno nam je u Opštinskoj upravi.

Uz zahtjev treba dostaviti kopiju lične karte i rješenje o kategorizaciji.

Iz  Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske saopšteno je da će zahtjevu za priznavanje prava na borački dodatak odlučivaće opštinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta kategorisanog borca. Pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se na zahtjev stranke.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je ranije da će svi borci, bez obzira na godine života i kategoriju koju su imali, moći da podnesu zahtjev za borački dodatak, za šta će u budžetu Srpske za narednu godinu biti obezbijeđeno dodatnih 150 miliona KM.