No description available.

U Novom Gradu danas je predstavljeno modeliranje lokalnog partnerstva s ciljem pomoći i podrške za aktivaciju radno sposobnih korisnika socijalne pomoći.

Socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Prijedor Dragana Savić Pešević predstavila je rezultate projekta "Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju kovid 19 u BiH".

Ona je objasnila da projekat realizuje  UNICEF uz podršku USAID-a 10 lokalnih zajednica u BiH, po pet u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

"Analizirajući izvještaje o radu Centra za socijalni rad Prijedor došli smo do podatka da se iz godine u godinu povećava broj radno sposobnih klijenata koji traže pomoć. Iz godine u godinu raste broj korisnika jednokratne pomoći što opterećuje sistem socijalne zaštite", rekla je ona.

Prema njenim riječima, projekat omogućava  modeliranje društvenog preduzetništva i integrisanog vođenja slučajeva.

"U Prijedoru je potpisan protokol o saradnji, okupljeno je osam subjekata u lokalnoj zajednici koji su preuzeli odgovornost da će dati doprinos", rekla je ona.

Savićeva kaže da je analizom utvrđeno da su posebno ranjive dvije kategorije mogućih korisnika projekta, žene žrtve porodičnog nasilja i korisnici jednokratne pomoći iz ruralnog područja.

"Kako bi se kod korisnika jednokratne pomoći prekinula pasivnost organizovane su edukacije za jačanje lične i poslovne kompetencije", objasnila je ona.

Savićeva kaže da je rezultat projekta posao za 10 lica, šest je zaposleno kroz integrisano vođenje slučajeva a četiri lica kroz društveno preduzetništvo.

Direktor Centra za socijalni rad Novi Grad Daniela Gojić kaže da je danas zaključeno kako predstavljeni pristup na lokalnom nivou usmjerava pažnju na resurse dostupne na lokalnom tržištu i način kako ih najbolje iskoristiti za povećanje kvaliteta i kvantiteta socijalnih usluga.

"Jedan od zaključaka je da treba intenzivirati preventivni socijalni rad u zajednici i osigurati kontinuiranu edukaciju stručnog kadra", kazala je Gojićeva.

Osim toga, zaključeno je da treba osigurati proaktivniji pristup centra za socijalni rad prema građanima.

"Takođe je zaključeno da u saradnji sa pružaocima usluga u oblasti rada i zapošljavanja, na lokalnom nivou treba kreirati posebne usluge sa ciljem zapošljavanja ili samozapošljavanja definisanih prioritetnih grupa i tako smanjiti stepen zavisnosti od socijalnih davanja", rekla je ona.