No description available.

Načelnik Policijske uprave Prijedor  Sretoja Vujanović rekao je danas na konferenciji za novinare  da je prošle godine  evidentirano  ukupno 888 krivičnih djela, što je za 53 djela manje u odnosu na broj krivičnih djela evidentiran godinu ranije.

Po nepoznatom izvršiocu izvršeno je 271 krivično djelo ili 30% od ukupnog broja evidentiranih.

Rasvjetlјenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 64%, dok je procenat ukupne rasvjetlјenosti 88%.

Načelnik Vujanović rekao je da je tokom protekle godine sprovedeno više operativnih akcija usmjerenih na otkrivanje i rasvjetlјavanje krivičnih djela.

U okviru akcije "Kalibar" rasvjetlјeno je pet krivičnih djela nedozvolјena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, za koja je nadležnom tužilaštvu podneseno pet izvještaja protiv sedam lica. 

U martu su evidentirana dva  krivična djela teško ubistvo.

Radeći na rasvjetlјavanju krivičnog djela  teško ubistvo otkriveno je i rasvjetlјeno krivično djelo  ubistvo djeteta pri porođaju za koje je nadležnom tužilaštvu dostavlјen izvještaj protiv jednog lica.

Načelnik  Sektora kriminalističke policije Goran Karan je istakao da je tokom prošle godine evidentirano 69 krivičnih djela privrednog kriminaliteta, od čega 36 koruptivnog karaktera.

Iz oblasti zloupotrebe opojnih droga evidentirana su 52 krivična djela i 111 prekršaja.

Iz oblasti javnog reda i mira evidentirano 509 prekršaja. Svi javni skupovi protekli su bez incidenata, a uspješno su obezbjeđene sve aktivnosti tokom održavanja opštih izbora.

Policijska uprava Prijedor je u protekloj godini iz oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirala 862 saobraćajne nezgode, od čega 11 nezgoda sa 12 smrtno stradalih lica /pet vozača, jedan suvozač, dva  pješaka, jedan biciklista, dva  motociklista i jedan vozač mopeda/.