Na Dan upostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji se praznuje 21. novembra (ponedjeljak), u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena privrednih subjekata u dane praznika Republike Srpske („Sl.glasnik Opštine Novi Grad“ broj 12/18 i 5/20) privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa „dragstor“ radiće u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom, a u vremenu od 8.00 do 15.00 časova radiće subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i poljoprivredne apoteke.