Kako je najavljeno iz Elektrodistribucije, zbog planskih radova u petak 18. novembra 2022. bez napajanja električnom energijom od 10.00- 11.00 h će biti DV Poljavnice-Mazić;

- Zbog sječe rastinja u utorak 22. novembra bez napajanja električnom energijom od 09.00 - 14.00 h će biti DV Matavazi - Rašće - Bušević;

- Zbog planskih radova u utorak 22.novembra bez napajanja električnom energijom od 09.00- 14.00h će biti NNM Ćele;

- Zbog sječe rastinja u srijedu 23.novembra bez napajanja električnom energijom od 08.30. - 14.30h će biti DV Rudice-Čađavica-Rujiška-Dubovik-Hašani.