IZVOr : Srpska info 

Inspektor MUP RS, Dragan Trivanović  iz Novog Grada, odabran je za najboljeg polaznika UN obuke za mirovne misije koja se održavala u prvoj polovini oktobra u Sarajevu.

UN kurs za policiju UNPOL, počeo je 4. oktobra pod “palicom” službenika Centra za obuku za operacije podrške miru (COOPM) i sedam instruktora iz različitih policijskih agencija iz BiH. Osim Trivanovića, kurs je pohađalo još 18 učesnika iz različitih policijskih agencija iz BiH.

– COOPM je institucija sa svjetskim renomeom u polju obuke i edukacije o mirovnim operacijama, i ovaj kurs je jedan od mnogih UN i NATO sertifikovanih kurseva koje koje mi izvodimo. Ministarstvo bezbjednosti BiH je prije deset godina prepoznalo naš centar kao kredibilnu instituciju koja je u potpunosti sposobna da obučava i policijske službenike za UN mirovne misije. Ova saradnja će se i dalje nastaviti na obostrano zadovoljstvo – istakao je komandant COOPM, brigadir Elvedin Omić tokom završne ceremonije.


On je dodao da povratne informacije koje dobijaju od policijskih službenika koji su završili obuku, i nakon toga bili upućeni u UN mirovne misije, govore da su na pravom putu i da su im znanja i vještine koje steknu ovdje od vitalnog značaja za zadatke koje tamo obavljaju.

– Sve ovo, naravno, doprinosi pozitivnom imidžu kako našeg centra tako i OS BiH kao i države u cjelini – istakao je Omić.