U Svodni je večeras održan sastanak sa mještanima prije početka novog katastarskog premjera katastarske opštine Svodna.
Načelnik Odjeljenja za katastarski premjer Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Zoran Milovanović rekao je da su mještani upoznati sa projektom i obavezom da označe svoje parcele.

"Premjerom će biti obuhvaćeno oko 2.160 hektara ili oko 6.000 parcela. Geodetske radove obavlja geodetska organizacija Centar za projektovanje i konsalting CPK Banjaluka", rekao je Milovanović koji dodaje da je Geodetska uprava analizom podataka utvrdila da katastarski planovi i katastarska evidencija o parcelama i nepokretnosti u katastarskoj opštini Svodna ne odgovaraju stvarnom stanju.

"Rezultat je to grešaka, ali i metoda koje su korišćene u prilikom premjera 50-ih godina prošlog vijeka", objasnio je on.

Prema njegovim riječima, obaveza imaoca prava je da propisno obilježe parcele i omoguće ekipama nesmetan rad na terenu.

On je objasnio da je planirano da premjer bude završen do kraja januara 2022. godine, a potom slijedi obrada podataka, izrada katastarskih planova i baza podataka kao osnove za katastar nepokretnosti.

"Izvođač radova će obavijestiti imaoce prava pojedinačno o vremenu kad će biti obavljen premjer njihovih parcela. Dobiće podatke o roku za označavanje parcela uz objašnjenje kako da to pravilno urade", rekao je Milovanović.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača smatra da je ovo značajan projekat koji će omogućiti da se dobiju realni podaci o katastru.

"Građani imaju priliku da na ovaj način riješe nejasne situacije. Prilika je da obilježe svoje parcele te da se u postupku izlaganja dođe do činjeničnog stanja", rekao je Drljača.

Katastarska opština Svodna jedna od 14 u Republici Srpskoj gdje će biti urađeni novi katastarski premjeri a projekat finansira Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.